Polityka prywatności Sklepu Internetowego edison24.pl

&1.     Informacje ogólne

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.edison24.pl  (https://edison24.pl/).               

2.     Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna z siedzibą w Katowicach (40-135) przy ulicy Słonecznej 9 zwana dalej Spółką, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydz. Gosp., nr KRS 0000077461, NIP: 634-10-04-628, Regon: 272271099.                                                                                                

3.     Dane osobowe zbierane przez edison24.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Wszelkie dane osobowe i adresowe uzyskiwane od naszych Klientów podlegają szczególnej ochronie, a każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Dane osobowe uzyskiwane od Klientów  wykorzystywane są wyłącznie przez firmę Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna prowadzącą sklep internetowy edison24.pl w celu realizacji dokonanego zamówienia. Dane osobowe są bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Tobie jako Klientowi Sklepu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w edison24.pl. Twoje dane osobowe przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

4.     Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: sklep@edison24.pl.

 

&2.   Informacje w formularzach, rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa              prawna

1.     Przetwarzanie Twoich danych osobowych jako Klienta Sklepu jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku z transakcjami handlowymi w sklepie edison24.pl.

2.     Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

- obsługi zamówienia w sklepie internetowym – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- dla celów podatkowych i rachunkowych, tego wymagają przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- dla zapewnienia obsługi usług płatniczych, pocztowych i kurierskich – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- dla zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- dla zapewnienia kontaktu z Tobą w sytuacji reklamacji lub odstąpienia od umowy, odpowiedzi na Twoje zapytania (np. przez formularz kontaktowy)  i innego kontaktu dotyczącego świadczenia usługi  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- windykacji należności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

- przechowywanie danych dla celów archiwalnych w celu identyfikacji klienta powracającego oraz obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

- analizy, statystyki i optymalizacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.     W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym musisz podać:

- adres e-mail;

- dane adresowe – kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem, kraj;

- imię i nazwisko;

- numer telefonu;

- firmę Przedsiębiorcy;

- numer NIP.

4.     Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL. 

5.     Pozyskiwane informacje są podane dobrowolnie przez użytkownika.

6.     Informacje na temat Użytkownika mogą być również gromadzone w sposób automatyczny za pomocą narzędzi, z których korzystamy:

- mechanizmy sklepu rejestrują IP użytkownika,

- mechanizm sklepu gromadzi informacje na temat oglądanych produktów, szczegółów składanych zamówień, porzuconych koszyków,

- Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszego sklepu.

 

&3.  Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych osobowych oraz terminu ich przechowywania

 

1.     Składając zamówienie w sklepie, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko i adres e-mail, adres dostawy oraz telefon dla kuriera. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, musisz podać dane wymagane do wystawienia dokumentu - nazwa firmy, adres, numer NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. System wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie. Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności. Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także upływu czasu przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności przeprowadzenia postępowania prawnego, jak również identyfikacji klienta powracającego.

2.     Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w ich treści, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

3.     W przypadku kontaktu z biurem obsługi klienta przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz dane osobowe zawarte w treści lub stopce wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a okres przez jaki jest przez nas archiwizowana zależy od celu, w jakim się kontaktowałeś i nie jesteśmy w stanie go jednoznacznie określić. Jeśli historia korespondencji jest zarchiwizowana, masz prawo domagania się jej przedstawienia, jak również możesz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

5.     Wystawiane faktury są przechowywane w dokumentacji księgowej przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe wynikające z tych dokumentów są przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych). Dane podlegają archiwizacji dla potrzeb zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości w tym odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.     Nasz sklep i inne strony internetowe mogą również gromadzić informacje związane z Twoją aktywnością na stronach i na tej podstawie będziemy wyświetlać Ci reklamy remarketingowe. Informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych, chyba że jesteś zalogowanym uczestnikiem. Dopiero z chwilą zestawienia tych danych z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych. Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

7.     Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. Najczęściej informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych, chyba że jesteś zalogowanym użytkownikiem. Wówczas możliwe jest zestawienie tych informacji z innymi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika. Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji działań kierowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych do użytkowników.

 

&4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

1.     Korzystamy z usług świadczonych przez podmioty trzecie, dlatego w niektórych przypadkach jest to związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

2.     Podmioty zewnętrzne, które biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub mogą być w to zaangażowane w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności:

- hostingodawcy, którzy przechowują dane na serwerze, w tym dane poczty  e-mail;

- dostawca systemu do fakturowania;

- biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,

- firmy kurierskie, które przetwarzają dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia     zamówienia;

- kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych koniecznych do świadczenia  pomocy prawnej,

- podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

- pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu,

- urzędy skarbowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych, a także inne podmioty, organy lub instytucje uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. służby policyjne, sądy, prokuratury).

3.   Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie

odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, które są wymagane stosownymi przepisami prawa.

4.   Korzystamy również z narzędzi, które gromadzą szereg informacji związanych z korzystaniem z naszego sklepu i stron internetowych, a w szczególności:

- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

- przeglądane postronny,

- czas spędzony na stronie,

- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

- kliknięcia w poszczególne linki,

- źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,

- wiek, płeć, przybliżona lokalizacja (miejscowość)

- zainteresowania określone na podstawie twojej aktywności w sieci.

 

&5.  Udostępnianie lub powierzanie danych

 

1.     Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (banki i instytucje płatnicze), audytowe, obsługują nasze systemy informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie jakim staną się administratorem danych.  Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

2.     Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4.     Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

5.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

&6.   Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.     Prawo do cofnięcia zgody – masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem amsbaterie.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2.     Prawo dostępu do treści swoich – możesz uzyskać od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Twoje dane osobowe i masz prawo dostępu do tych danych oraz możesz uzyskać kopię danych.

3.     Prawo do sprostowania danych osobowych, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe  są nieprawidłowe lub niekompletne to możesz przedstawić dodatkowe oświadczenie, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej sklep@edison24.pl lub na adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j., ul. Słoneczna 9, 40 – 135 Katowice.

4.     Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnąłeś zgodę, Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, to masz do tego prawo.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

5.     Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem – a Ty żądasz ograniczenia ich wykorzystania, nie żądając ich usunięcia.

6.     Prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego administratora danych osobowych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7.     Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Ty jesteś  stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

&7.  Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wg naszej opinii podejmowane przez nas działania nie mają istotnego wpływu na użytkownika, ponieważ nie różnicują sytuacji klientów, nie wpływają na warunki umowy itp. Zakres pozyskiwanych danych i sposób korzystania z nich jest opisany szczegółowo w paragrafie 3.

 

&8.   Informacja o plikach cookies

1.     W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.     Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

5.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych części lub całości Serwisu. Cookies sprawiają, że korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a ich zawartość i reklamy, które kierują do strony, są lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji użytkownika.

7.     Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

 

&9.  Wykorzystanie cookies

 

1.     Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a)    uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika (first party cookies, cookies niezbędne);

b)    konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika (first party cookies, cookies niezbędne);

c)     zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu (first party cookies, cookies niezbędne);

d)    analiz i badań oglądalności (third party cookies, cookies analityczne);

e)    świadczenie usług reklamowych (third party cookies, cookies analityczne).

2.     Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne (tzw. cookies podmiotów trzecich) wymienione poniżej w następujących celach:

a)    Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji strony internetowej. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się na całym świecie i są tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację, w związku z tym nie mają one dla nas charakteru danych osobowych.

W ramach Google Analytics mamy dostęp w szczególności do następujących danych:

- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

- podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu,

- czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,

- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

- źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

- raporty demograficzne i zainteresowań,

- remarketing,

- funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

- wiek, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

- zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

b)    Google Tag Manager (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) umożliwiają zarządzaniem tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszych stron. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją  identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać takie dane.

 

c)     Google AdWords (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) funkcje remarketingowe polegające na automatycznym pozostawieniu w Państwa  urządzeniu pliku remarketingowego firmy Google, który zbiera informacje na temat Państwa aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać reklamy w ramach sieci Google w zależności od Państwa  zachowań na naszej stronie internetowej.

Korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Korzystając z Google AdWords jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Tobie naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

&10.  Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

Ponadto możesz zarządzać swoją prywatnością poprzez:

- wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies Ghostery,

- dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

- tryb incognito w przeglądarce internetowej,

- ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,

- mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszych stron,

- Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

- Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/

 

 &11.  Logi serwera

Korzystanie ze strony i ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

  &12.  Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie         modyfikacje do powyższego zapisu.